DTF –Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

 

Tegenwoordig heeft u geen verwijsbrief meer nodig van uw huisarts of specialist voor fysiotherapie. U kunt dus rechtstreeks bij ons een afspraak maken. Dit heet DTF Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Voordat er met de behandeling wordt gestart vindt eerst een screening plaats. Door de eerste screening kunnen wij u snel duidelijkheid geven of uw zorgvraag bij ons juist is of dat wij u doorverwijzen naar uw huisarts of een andere dienstverlener. Na de screening en het lichamelijk onderzoek zal de fysiotherapeut samen met u het behandelplan vaststellen.